Pravila 2012

Category: Croatian Published: Friday, 04 December 2009

PRAVILA ZA HRVATSKO CW NATJECANJE 2012.

Natjecanje organizira Hrvatski radioamaterski savez u cilju promicanja rada telegrafijom na kratkovalnim frekventnim opsezima. U natjecanju mogu sudjelovati svi licencirani radioamateri iz cijeloga svijeta. 

Termin
Natjecanje se održava svake godine trećega punog vikenda u prosincu (ove godine to je 15. i 16. prosinca). Natjecanje počinje u subotu u 14:00 UTC i završava u nedjelju u 14:00 UTC.

Frekvencije
Natjecanje se održava na frekvencijama od 1,8 do 28 MHz (bez WARC opsega) uz obvezno poštivanje band plana I. regiona IARU-a

Vrsta rada
U natjecanju se radi isključivo telegrafijom (CW).

Kategorije

Hrvatske postaje


Postaje izvan RH


Za postaje u kategoriji Više operatora vrijedi 10 minutno pravilo, a dopušteno je odraditi i vezu na drugom opsegu, ali samo ako je ta veza novi množitelj, s time da se i na „multiplier postaju“ primjenjuje 10 minutno pravilo.

Za sve postaje u natjecanju dopušten je odašiljanje isključivo jednog signala istovremeno, iznimno u kategoriji Više operatora, svi opsezi, gdje je dopušteno istovremeno odašiljanje RUN i MULTIPLIER postaje uz poštivanje ograničenja navedenog u prethodnom stavku.

Upotreba DX Clustera je dopuštena u svim kategorijama.Izmjena

U natjecanju se razmjenjuje RST i redni broj veze, koji obvezno počinje od 001.
Postaje u kategoriji Više operatora mogu davati brojeve na svakom opsegu posebno.
Dozvoljena je i opcija da multiplier postaja daje zasebne brojeve od running postaje.

Bodovanje

Za 9A postaje:


Za postaje izvan RH:


Množitelji

Množitelji su različiti DXCC entiteti i zemlje po WAE listi, na svakom opsegu posebno. 

Konačni rezultat

Konačni rezultat dobije se množenjem ukupnoga broja QSO bodova sa svih opsega s ukupnim brojem množitelja sa svih opsega.

SWL

Svaka različita postaja vrijedi jedan bod po opsegu. Dnevnik mora sadržavati izmjenu od obje postaje u vezi. Množitelji su isti kao i za ostale postaje.


Natjecateljski dnevnici

Preporuča se slanje dnevnika u elektroničkom obliku, u Cabrillo formatu.

Vašu datoteku nazovite vašznak.log. Automatsku potvrdu prijema vašeg natjecateljskog dnevnika dobit ćete od Contest  robota.

Preporučuje se uporaba računalnih programa: N1MM, Writelog, Win-Test, AA-log, SD (EI5DI) i LM log, koji imaju module za ovo natjecanje.

Natjecateljski dnevnici u elektroničkom obliku dostavljaju se na adresu This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Natjecateljski dnevnici koji nisu u elektroničkom obliku,  papirnati dnevnici,  neće ući u konkurenciju za najviši plasman.

Svi koji, iz bilo kojeg razloga, ne mogu kreirati Cabrillo format svoje logove u bilo kojem formatu, u elektroničkom obliku, mogu poslati na email Croatian Contest Cluba This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .
Logovi će biti prepisani i pretvoreni u Cabrillo format te dostavljeni natjecateljskoj komisiji.

Rok za slanje logova

Rok za slanje natjecateljskih dnevnika je 30 dana po održanom natjecanju. 

Oduzimanje bodova

Poništit će se:


Dnevnici se obrađuju elektronički  i svi sudionici će nakon obrade dobiti uvid u svoj UBN.          

Rezultati natjecanja

Prijavljeni rezultati bit će objavljeni na stranicama natjecanja na adresi www.9acw.org.

Neslužbeni rezultati bit će objavljeni na web stranici natjecanja. Primjedbe na neslužbene rezultate upućuju se na istu adresu kao i dnevnici, u roku od 8 dana nakon objave neslužbenih rezultata.

Službeni rezultati bit će objavljeni u časopisu „Radio HRS“ kao i na web stranici natjecanja.

Natjecateljsko povjerenstvo

Natjecateljsko povjerenstvo određuje se na prijedlog KV managera HRS-a.

U slučaju žalbi na neslužbene rezultate Natjecateljsko povjerenstvo rješava iste te je odluka povjerenstva konačna.


Nagrade

Plaketama će biti nagrađene prve tri postaje iz RH u kategorijama Jedan operator, svi opsezi - velika snaga; Jedan operator, svi opsezi - mala snaga i Više operatora.

Posebnim plaketama će biti nagrađeni svjetski i kontinentalni pobjednici u svojim kategorijama.

Broj posebnih plaketa koje će biti dodijeljene za pojedinu godinu zavisi od sponzora.

Hits: 4032